Omezení dopravy od 2.11.2020

Výluka - logo

s ohledem na další omezení spojené s epidemií nemoci COVID-19 vyhlášené Vládou České republiky došlo ze strany vedení Středočeského kraje a hlavního města Prahy ke schválení dopravních opatření zpracovaných organizátory IDSK a ROPID, která spočívají v omezení provozu linek PID, SID a PAD z důvodu významného propadu přepravní poptávky.

MĚSTSKÉ AUTOBUSY – PRAHA

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde ke zkrácení provozu denních linek do cca 22:00 – 22:30 hodin následovaný provozem nočních linek v intervalu 60 minut (30 minut na čtyřech páteřních linkách), jejichž zahájení provozu bude přibližně o 2 hodiny dříve oproti trvalému stavu.

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:

Od pondělí 2. 11. 2020 bude na příměstských linkách nasazen prázdninový provoz (s nutností případně podle rozhodnutí vlády řešit doplnění školních spojů). Do 21:00 budou linky jezdit dle prázdninových JŘ, následně by z Prahy odjel poslední spoj v čase cca mezi 22:30 a 23:00 hodin. 

Zachovány zůstanou také regionální spoje s odjezdy v cca 22.30 hod. tam, kde je zajištěn odvoz zaměstnanců z odpoledních pracovních směn.

Ruší se provoz nočních regionálních autobusových linek s výjimkou linky 953 v úseku Palmovka – Vinoř, která zajišťuje obsluhu hl. m. Prahy.

Vyvěšení nových jízdních řádů na zastávky bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických vyhledávačích a na www.pid.cz budou informace k dispozici již od pondělka.

Odolena Voda; odklon linek

od 26.10. do odvolání

Z důvodu uzavírky ul. Vodolská pojedou všechny linky odklonem mimo zastávky „Odolena Voda, U Školy“ (spoje náhradou zastaví v provizorní zastávce „Odolena Voda, U Klubu“ v ulici Revoluční před domem č. p. 258) a „Odolena Voda, Dolínek, Vodolská

Zastávka „Odolena Voda, U Klubu“ směr Dolní náměstí bude přemístěna do ul. Revoluční před křižovatku s ul. Čsl. armády

Zastávka „Odolena Voda, Závod“ pro linky 370 a 372 zajíždějící na Dolní náměstí bude přemístěna do terminálu do pravidelné zastávky linky 373 směr Dolní náměstí.

Kanina; zrušení zastávky

Výluka - logo
od 19.10. do odvolání

Z důvodu uzavírky silnice v centru obce nebude zastávka „Kanina“ obsluhována. Pro nástup a výstup prosíme využijte zastávku „Kanina, žel.zast.“

Úprava provozu

Výluka - logo
  • od 13.10. do 30.10. – dočasné přerušení provozu linek 257 a 671
  • od 14.10. do 30.10. – dočasné přerušení provozu linky 257
  • od 17.10. do odvolání – zkrácení provozu linky 110 – ruší se spoje s výjezdem z výchozí zastávky ve 22:30 a později
  • od 17.10. do odvolání – ruší se školní spoj linky 166 z Třeboradic na Střížkov
  • od 19.10. do 30.10. – na všech linkách – ruší se spoje, které mají v jízdním řádu uvedenu poznámku „nejede od 29. do 30.10.“

Důvodem je dočasné zrušená prezenční výuky v základních školách. U linky 110 pak snížená poptávka ve večerních hodinách.

ČSAD Střední Čechy má již v provozu 81 autobusů na CNG

Ve čtvrtek 17. září 2020 proběhlo na provozovně na Mělníku slavnostní uvedení 27 nových autobusů Crossway Low Entry Line CNG 12 m do provozu. Jedná se o největší jednorázovou dodávku autobusů  v historii firmy.   

Od roku 2018  bylo v rámci 4 veřejných zakázek postupně dodáno již 81 nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG. Uvedená dodávka 27 vozidel od firmy TEZAS servis je pořízena s finanční podporou z Integrovaného regionálního operačního programu. Celková hodnota projektu je 163 milionů korun, finanční účast z IROP ITI činí 139 milionů Kč, zbývajících 24 milionů zaplatil dopravce z vlastních zdrojů. 

Osvědčený model nízkopodlažního autobusu IVECO Crossway LE CNG bude zajišťovat provoz na linkách PID v metropolitní oblasti Středočeského kraje, zejména na linkách v regionu  Mělníka, Kralup nad Vltavou a Brandýsa nad Labem.  Autobusy jsou  vybaveny dle platných  standardů kvality PID včetně plné klimatizace a kompletního odbavovacího a informačního systému.  Samozřejmostí je již možnost platit jízdné nejen v hotovosti, ale cestující mohou zaplatit jízdné také bezkontaktní bankovní kartou či mobilní aplikací PID.

Nákupem nových autobusů dojde k náhradě posledních velmi oblíbených  autobusů Karosa 954, které již v současné době nesplňují požadavky na komfort cestujících a jejichž emisní limity neodpovídají stávajícímu trendu v oblasti dopravy. Firma omlazováním vozového parku rovněž začíná postupně vyřazovat i vysokopodlažní autobusy IVECO Crossway.  Podíl nízkopodlažních autobusů ve vozovém parku firmy  se tímto nákupem navyšuje již na  78 %, podíl klimatizovaných vozidel přesahuje 61 %. Rok 2020 bude opět patřit  v historii firmy  k nejúspěšnějším rokům v oblasti nákupu nových autobusů. Celkem bude v průběhu tohoto roku  pořízeno 40 nových nízkopodlažních vozidel, což představuje cca 22 % vozového parku.

Kostelec n.L.,Na Růžku; zrušení zastávky pro linku 377

Výluka - logo
od 22.9. do odvolání

Z důvodu rekonstrukce chodníků a s tím související částečné uzavírky nebude linka 377 do odvolání obsluhovat zastávku „Kostelec n. L., Na Růžku“ Pro nástup a výstup je možné využít zastávku „Kostelec n. L., žel.st.“.

Od 26.10. bude obnovena zastávka směr Kostelec n.L. Zastávka směr Praha zůstává dále neobsluhována.

Palmovka – Prosek; odklon linky 953

Výluka - logo
od 21.9. do odvolání

Z důvodu uzavírky ulice Prosecká pojede linka 953 odklonem přes zastávku „Nádraží Vysočany“

Zastávky Kundratka, Kelerka a Prosecká nebudou obsluhovány.

Kly,Lom; zrušení zastávky

Výluka - logo
od 21.9. do odvolání

Z důvodu výstavby chodníků nebude obsluhována zastávka „Kly, Lom“.

Od 26.10. bude obnovena zastávka směr Mělník. Zastávka směr Praha zůstává dále neobsluhována.