Obecné informace

Počet zaměstnanců: 263 (stav k 31.12.2021)

Počet vozidel: 209 (stav k 31.12.2021)

Předmět podnikání:

  • silniční motorová doprava osobní
  • silniční motorová doprava nákladní
  • technické činnosti v dopravě
  • správa a údržba nemovitostí
  • zprostředkování obchodu a služeb
  • pronájem a půjčování věcí movitých
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • zasilatelství
  • velkoobchod

ČSAD Střední Čechy je jedním z největších dopravců v rámci systému Pražské integrované dopravy, kde se s ním můžete pravidelně setkávat  zejména  v severovýchodním části Středočeského kraje celkem na 65 linkách. Provozuje příměstské linky v bývalých okresech Praha-východ, Mělník a Mladá Boleslav a 7 linek v rámci MHD Praha.  Firma zajišťuje rovněž  smluvní a nepravidelnou dopravu v rámci ČR.

Vzhledem k dopravnímu potenciálu, technickému zázemí a zkušenému řidičskému personálu jsme schopni vyhovět veškerým požadavkům zákazníků.

Vedení firmy ČSAD Střední Čechy a.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy. Většina z vedoucích pracovníků zastávala již dříve vedoucí postavení ve firmách různé velikosti na různých stupních řízení. Firma je rovněž členem sdružení ČESMAD Bohemia a  asociace středočeských dopravců ADSSS.

ČSAD Střední Čechy je také partnerem řady obcí a měst v rámci projektů spolufinancovaných Evropskou unií. S obcemi spolupracuje i při projektování a budování dopravní infrastruktury. Dopravce nabízí také pronájem reklamních ploch na svých autobusech a poskytuje poradenskou činnost při zajištění investorských akcí.

 Z historie firmy:

1.7.1999zahájení dopravní činnosti firmy
1.1.2000zapojení firmy do systému Pražské integrované dopravy (PID)
srpen 2002katastrofální povodně, voda v areálu firmy do výše 2,5 m
9.1.2006získání certifikátu ISO 9001:2008
1.11.2006převzetí dopravy v rámci MHD Mělník
31.8.2007změna právního statutu firmy na akciovou společnost
rok 2009 10. výročí založení firmy
13.6.2010 – 31.12.2013částečné zapojení dálkových linek do IDS IREDO na území Královehradecké kraje
7.4.2015zapojení Mělnicka do systému PID
9.5.2016zajištění provozu příměstské autobusové linky 375 Praha, Českomoravská – Brandýs n.L.-St.Boleslav výhradně nízkopodlažními kloubovými autobusy
3.1.2017zapojení oblasti Roudnicka do systému PID
201920 let působení firmy ČSAD Střední Čechy, a.s. na dopravním trhu