Praha; Satalice – Kbely; odklon

Výluka - logo
od 30.11. do 6.12.

Z důvodu částečné uzavírky křižovatky ul. Mladoboleslavská a Hornopočernická ve Kbelích pojede linka 376 odklonem mimo zastávky Nymburská a Dřevařská

Náhradou linky zastaví v zastávkách Vinořská, Netřebická a Za Kapličkou.

Zastávka Kbely do zastávky pro linku 375 v ul. Mladoboleslavská.

Praha; Vinoř – Kbely a Satalice – Kbely; odklon

Výluka - logo
1. etapa od 15.11. do 19.11. / 2.etapa od 20.11. do 29.11.

Od 20.9. dochází k obnovení obsluhy zastávek Kbelský pivovar (přemístěna do ul. Vrchlabská) a Huntířovská.

Z důvodu úplné uzavírky ve Kbelích pojedou všechny linky obousměrně odklonem.

Z důvodu částečné uzavírky ve Vinoři pojedou všechny linky ve směru Praha odklonem.

Linka 186 je zkrácena do/ze zastávky Nádraží Satalice, kde je přestup na linku 396, která je po dobu uzavírky prodloužena do/ze zastávky Nádraží Satalice (po dobu uzavírky nejsou zajištěny přímé spoje).

Nová Ves; odklon

Výluka - logo
od 8.11. do odvolání (cca 31.3.2022).

Z důvodu uzavírky silnice II/608 pojedou linky odklonem mimo zastávky Nová Ves a Ledčice,rozc.

Linky 496 a 617 náhradou obslouží zastávku Nová Ves, rozc.

Linka 496 na objízdné trase zastaví i v zastávce Jeviněves

Zastávka Černouček je po dobu výluky zařazena do tarifních pásem 4,5

Mělník – Liběchov; odklon

Výluka - logo
PRODLOUŽENO do odvolání (cca 12.12.)

Z důvodu uzavírky silnice I/9 v Liběchově bude linka 691 vedena odklonem.

Zastávka Liběchov směr Želízy bude zrušena

Zastávka Liběchov směr Mělník bude přemístěna naproti zastávce Liběchov, Rašínky

VÝZVA

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE !!!

Víte o někom, kdo se může stát součástí našeho týmu? Za doporučení Vás odměníme!

Kvalitní pracovníci práci nehledají, protože ji často už mají. Případně hledají lepší podmínky nebo přátelštější kolektiv. Pomozte nám oslovit své známé, přátele a kolegy!

AKTUÁLNĚ HLEDÁME:  řidiče/Řidičku autobusu

Zapojte do hledání i své známé a rodinu, sdílejte naši výzvu na Facebooku  a na našich internetových stránkách https://csad-sc.cz/ – zvýšíte tak svou šanci na získání odměny až  10.000 Kč!

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ ODMĚNY

 1. Tohoto programu se může účastnit kdokoliv, kdo by rád doporučil svého kolegu, kamaráda nebo známého.
 2. Aby byla odměna vyplacena v plné výši, musí doporučený zaměstnanec ve firmě setrvat déle než tři měsíce, resp. 6 měsíců (absolvovat zkušební dobu a pokračovat dále jako zaměstnanec). Nárok na odměnu ve výši 2.000 Kč Vám vznikne po skončení zkušební doby a tato částka bude vyplacena ve 4. měsíci trvání zaměstnání. Nárok na zbývající část odměny ve výši 8.000 Kč Vám vznikne po skončení 6 měsíce zaměstnání doporučeného zaměstnance a tato částka bude vyplacena v 7. měsíci trvání zaměstnání. O dobu dočasné pracovní neschopnost zaměstnance se tyto lhůty prodlužují. 
 3. Doporučit kandidáta je možné pouze po jeho předchozím písemném souhlasu.
 4. Odměna bude vyplacena na základě smluvního vztahu s vaší osobou.
 5. Odměny vyplácíme pouze za aktuálně vypsané pozice uvedené na této stránce. Za doporučení vyplácíme až 10.000 Kč dle pravidel uvedených v bodě 2.
 6. Pokud již daného kandidáta v naší databázi máme, budeme vás o tomto faktu neprodleně informovat. Odměna v takovémto případě nemůže být vyplacena.
 7. Vyhrazujeme si právo tento program kdykoliv změnit nebo ukončit. Před ukončením tohoto programu bude odměna vyplacena vždy v případě úspěšného umístění doporučeného kandidáta do společnosti.
 8. Doporučení jednoho kandidáta je rovno pouze jedné příležitosti získat tuto odměnu. Odměnu nelze právně vymáhat.

JAK POSTUPOVAT?

 • Přineste souhlas a životopis kandidáta na personální oddělení a po splnění podmínek pro přiznání odměny tuto získejte. Souhlas a životopis kandidáta a telefonní kontakt na Vás nám můžete zaslat rovněž na email: csadsc@csad-me.cz.

Zasláním životopisu či jiném doporučení automaticky souhlasíte i s podmínkami získání odměny za doporučení.

V Brandýse n./L.-Staré Boleslavi dne 7.10.2021

Mělník, aut.nádr. – Mělník, žel.st.; odklon

Výluka - logo
od 1.9. do odvolání (cca 30.11.)

Z důvodu uzavírky ulic Nádražní a Řípská pojede linka 747 odklonem v trase „Mělník, aut.nádr.“ – „Mělník, Blata“ – „Mělník, žel.st.“

Výchozí a konečnou zastávkou bude dočasně Mělník, žel.st.

Linka dočasně nebude obsluhovat následující zastávky:

 • Mělník, Koupaliště
 • Mělník, Podolí
 • Mělník, Zádušní (výjimkou je spoj výchozí z této zastávky v 5:05 směr „Byšice“)
 • Mělník, Tyršova
 • Mělník, nám. Karla IV (výjimkou je spoj v 5:07 ve směru „Byšice)

Změny v tarifu PID a MHD Brandýs n.L.-St.Boleslav od 1.8.2021

Vážení cestující,

od 1.8.2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s ohledem na výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdních dokladů, tak i časových kuponů. Zároveň dochází k navýšení cen jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu i na území Prahy. Ceny pražských časových kuponů (pro pásma P,0,B) zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé věkové skupiny cestujících. Zjednoduší se zároveň systém prokazování nároků na tyto slevy (kromě vlaků PID).

Podrobnosti ke změnám na Změny v tarifu PID | Pražská integrovaná doprava

Leták ke změnám v Tarifu PID [PDF]

Od 1.8. se zároveň ruší místní tarif města Brandýs n.L. – Staré Boleslavi. Všechny zastávky na území Brandýsa nad Labem zařazují současně do tarifních pásem 2 a 3. Pro cestování po městě Brandýs n.L. – Stará Boleslav je možné použít jednopásmový kupon tarifu PID a to pro tarifní pásmo č.3.