Změny v tarifu PID a MHD Brandýs n.L.-St.Boleslav od 1.8.2021

Vážení cestující,

od 1.8.2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s ohledem na výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdních dokladů, tak i časových kuponů. Zároveň dochází k navýšení cen jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu i na území Prahy. Ceny pražských časových kuponů (pro pásma P,0,B) zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé věkové skupiny cestujících. Zjednoduší se zároveň systém prokazování nároků na tyto slevy (kromě vlaků PID).

Podrobnosti ke změnám na Změny v tarifu PID | Pražská integrovaná doprava

Leták ke změnám v Tarifu PID [PDF]

Od 1.8. se zároveň ruší místní tarif města Brandýs n.L. – Staré Boleslavi. Všechny zastávky na území Brandýsa nad Labem zařazují současně do tarifních pásem 2 a 3. Pro cestování po městě Brandýs n.L. – Stará Boleslav je možné použít jednopásmový kupon tarifu PID a to pro tarifní pásmo č.3.

Neratovice; odklon linek 471 a 473

Výluka - logo
od 19.7. do 15.8.

Z důvodu uzavírky ul. 28.října a Vojtěšská pojedou linky 471 a 473 odklonem mimo zastávku Neratovice, Dům kultury a linka 473 ve směru Neratovice i mimo zastávku Neratovice, III. ZŠ

Pro linku 471 se zastávky Neratovice, III. ZŠ a Neratovice, Sídliště přemisťují do zastávky v protějším směru.

Pro linku 473 se pro směr Neratovice zřizuje zastávka Neratovice, Náměstí Republiky

Praha; Nemocnice Bulovka – Poliklinika Čumpelíkova; odklon

Výluka - logo
od 17.7. do odvoláni (cca 20.10.)

Z důvodu uzavírky ul. Davídkova bude linka 166 odkloněna přes Kobylisy

Linka nebude obsluhovat zastávky „Vinopalnická“, „Na Slovance“ a „Ládví“

Zastávku Bulovka ve směru Domov seniorů Ďáblice obslouží pouze před vjezdem do areálu nemocnice. Druhé zastavení se ruší.

Linka náhradou obslouží zastávky Okrouhlická (pouze ve směru Domov seniorů Ďáblice) a Kobylisy (oba směry)

Písková Lhota,Zámostí – Krnsko,Řehnice; odklon

Výluka - logo
od 15.7. do 31.10.

Z důvodu uzavírky uzavírky silnice v Krnsku pojede linka 729 odklonem mimo zastávky „Krnsko, u jezu“; „Krnsko, u žel.zast.“ a „Krnsko, zámek“

Na objízdné trase linka obslouží následující zastávky:

  • Krnsko, pod viaduktem
  • Krnsko, u křížku
  • Strenice, Podčejky
  • Strenice
  • Strenice, u zahrad

Postřižín, u kapličky; zrušení zastávky

Výluka - logo
od 1.7. do 29.8.

Z důvodu částečné uzavírky křižovatky silnic 608 a 522 nebude linka 370 obsluhovat zastávku Postřižín, u kapličky.

Pro linku 374 se odklon týká pouze směru Odolena Voda, závod

Linka 370 (oba směry) a linka 374 (pouze směr Máslovice – Praha) bude náhradou zastavovat v zastávce Postřižín.

Jízdné na koupaliště Jezero Lhota

Vážení cestující, dovolujeme si Vás upozornit že z důvodu uzavírky jede linka 669 do zastávky Lhota odklonem delší trasou přes tarifní pásma 4 a 5. Objízdná trasa má vliv na cenu jízdného, viz. přiložený informační leták.

Krabčice – Roudnice n.L.; odklon

Výluka - logo
od 15.6. do cca 15.8

Z důvodu uzavírky silnice č.246 pojede linky 467 odklonem mimo zastávku Roudnice n.L., Čihadla

Zastávka Krabčice,Vesce,rozc.1.0 bude přemístěna do obce Krabčice na silnici směr Roudnice n.L.-Bezděkov

Pro směr Mělník se zřizuje zastávka Roudnice n.L.,žel.st.