Neratovice; odklon linek 471 a 473

Výluka - logo
od 19.7. do 15.8.

Z důvodu uzavírky ul. 28.října a Vojtěšská pojedou linky 471 a 473 odklonem mimo zastávku Neratovice, Dům kultury a linka 473 ve směru Neratovice i mimo zastávku Neratovice, III. ZŠ

Pro linku 471 se zastávky Neratovice, III. ZŠ a Neratovice, Sídliště přemisťují do zastávky v protějším směru.

Pro linku 473 se pro směr Neratovice zřizuje zastávka Neratovice, Náměstí Republiky

Praha; Nemocnice Bulovka – Poliklinika Čumpelíkova; odklon

Výluka - logo
od 17.7. do odvoláni (cca 20.10.)

Z důvodu uzavírky ul. Davídkova bude linka 166 odkloněna přes Kobylisy

Linka nebude obsluhovat zastávky „Vinopalnická“, „Na Slovance“ a „Ládví“

Zastávku Bulovka ve směru Domov seniorů Ďáblice obslouží pouze před vjezdem do areálu nemocnice. Druhé zastavení se ruší.

Linka náhradou obslouží zastávky Okrouhlická (pouze ve směru Domov seniorů Ďáblice) a Kobylisy (oba směry)

Písková Lhota,Zámostí – Krnsko,Řehnice; odklon

Výluka - logo
od 15.7. do 31.10.

Z důvodu uzavírky uzavírky silnice v Krnsku pojede linka 729 odklonem mimo zastávky „Krnsko, u jezu“; „Krnsko, u žel.zast.“ a „Krnsko, zámek“

Na objízdné trase linka obslouží následující zastávky:

  • Krnsko, pod viaduktem
  • Krnsko, u křížku
  • Strenice, Podčejky
  • Strenice
  • Strenice, u zahrad

Postřižín, u kapličky; zrušení zastávky

Výluka - logo
od 1.7. do 29.8.

Z důvodu částečné uzavírky křižovatky silnic 608 a 522 nebude linka 370 obsluhovat zastávku Postřižín, u kapličky.

Pro linku 374 se odklon týká pouze směru Odolena Voda, závod

Linka 370 (oba směry) a linka 374 (pouze směr Máslovice – Praha) bude náhradou zastavovat v zastávce Postřižín.

Krabčice – Roudnice n.L.; odklon

Výluka - logo
od 15.6. do cca 15.8

Z důvodu uzavírky silnice č.246 pojede linky 467 odklonem mimo zastávku Roudnice n.L., Čihadla

Zastávka Krabčice,Vesce,rozc.1.0 bude přemístěna do obce Krabčice na silnici směr Roudnice n.L.-Bezděkov

Pro směr Mělník se zřizuje zastávka Roudnice n.L.,žel.st.

Praha; Černý Most – Hutě a Lehovec – Hutě; odklon

Výluka - logo
od 18.5. do odvolání (cca říjen 2021)

Z důvodu rekonstrukce mostu přes železniční trať pojedou linky 186 a 953 odklonem.

Linka 186 pojede z Černého Mostu mimo zastávky Poliklinika Černý Most, Ronešova, Rajská zahrada a Lehovec. V oblasti Hutí se mění sled zastávek a zřizuje provizorní zastávka Za Černým mostem.

Linka 953 pojede odklonem. V oblasti Hutí se mění sled zastávek.