Slevy z jízdného

Sleva 50 %

Sleva je poskytována níže uvedeným cestujícím na všech linkách s vyjímkou samostaných jízd po uzemí hl.m. Prahy.

Cestující do 18 let a nad 65 let nárok na slevu 50% prokazují doložením věku úředně vydaným dokladem, který obsahuje fotku, jméno a příjmení a datum narození (např. žákovský průkaz, průkazka PID, občanský průkaz nebo cestovní pas).

Pokud cestující prokazuje nárok na slevu průkazem vydaným dopravcem (tzv. ověření věku) či průkazkou PID musí mít u sebe „obecný“ identifikační doklad (občanský průkaz, karta ISIC apod.) pro případ eventualní kontroly ze strany Ministerstva dopravy.

Studenti od 18 do 26 let nárok na slevu 50 % prokazují žákovským průkazem potvrzeným školou a ověřený dopravcem nebo studentskou kartou ISIC. Oba průkazy musí být platný pro daný školní nebo akademický rok.

Postup pro vystavení žákovského průkazu

  1. zakoupení tiskopisu žákovského průkazu (v našich informačních kancelářích za 3 Kč)
  2. potvrzení žákovského průkazu školou
  3. ověření od kteréhokoli dopravce ( (v našich informačních kancelářích je cena ověření 40 Kč), k ověření je potřeba aktuální fotografie pasového formátu

Zakoupení tiskopisu žákovského průkazu a jeho ověření je možné v našich informačních kancelářích ve Staré Boleslavi a Mělníku,  v pokladnách ČD, ve vybraných předprodejích v metru, případně u jiných autobusových dopravců.

Slevy z jízdné v PID

V PID se uvedené slevy poskytují pouze ve vnějších pásmech (1–13) nebo pro kombinaci jednoho nebo více vnějších pásem s pásmem 0 (případně s příhraničním pásmem B).

V PID je možné zakoupit i časové žákovské jízdenky a to buď měsíční nebo čtvrtletní. Pro používání časového jízdného je nezbytné mít kromě žákovského průkazu vystavenu i průkazku PID (v případě paírových jízdenek) nebo je možné zakoupit časové jízdné elektronicky na kartu Lítačka, Inkartu ČD nebo bezkontaktní bankovní kartu

Slevy poskytované v Praze viz. https://pid.cz/praha/