Úprava cen od 1.4.2022

Od 1.4. dochází ke změně výše slevy pro děti, studenti, cestující nad 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P ve vnějších pásmech PID a v IDOL.

Pro děti 6 – 15 let, studenti do 26 let a cestující od 65 let je nově poskytována sleva 50% z plnocenného jízdného. Podmínky prokazování nároku na slevu zůstávají beze změny. V PID nadále zůstává zachována bezplatná přeprava pro cestující od 70 let.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P v PID nově platí jízdné 25% z plnocenného jízdného vyjma území Prahy, kde zůstává zachována bezplatná přeprava

Pro území Prahy se ceny, podmínky pro slevy a podmínky pro bezplatné přepravy nemění.