Úprava trasy linky 379

Výluka - logo
od 30.5. do odvolání

Z důvodu uzavírky nájezdu na D10 pro směr Praha ve Staré Boleslavi se mění trasa linky 379 na okružní Černý Most – Stará Boleslav, sídliště – Stará Boleslav, aut.st. – Černý Most

Zastávka Stará Boleslav, sídliště pro směr Praha bude v pravidelné zastávce pro směr Stará Boleslav, aut.st.

Zároveň z důvodu výstavby okružní křižovatky se pro linku ruší zastávka Stará Boleslav, Na Panském

Černý Most – Satalice / Lehovec – Satalice; odklon

Výluka - logo
od 17.5. do odvolání

Z důvodu uzavírky ulice Budovatelská budou linky 186 a 953 odkloněny

linka 186
 v úseku Černý Most – Nádraží Satalice pojede odklonem mimo oblast Rajské Zahrady, Lehovce a Hutí
 na objízdné trase linka obslouží zastávky Sovákova, Za Novákovou zahradou, Satalická obora a Satalice
linka 953
 v úseku Hutě – Satalice pojede odklonem mimo zastávky Sportareál Satalice a Nádraží Satalice
 zastávka Satalice pro směr Lehovec bude přemístěna do ul. K Cihelně

Zkrácení trasy linky 110 do/z zastávky Hostavice

Výluka - logo
od 12.5. do odvolání

Z důvodu úprav a rozšíření autobusového obratiště Dolní Počernice dochází k dočasnému zkrácení linky 110 do zastávky Hostavice.

Linka nebude obsluhovat zastávky Lomnická (pouze směr Dolní Počernice), Nádraží Dolní Počernice a Dolní Počernice

Úprava cen od 1.4.2022

Od 1.4. dochází ke změně výše slevy pro děti, studenti, cestující nad 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P ve vnějších pásmech PID a v IDOL.

Pro děti 6 – 15 let, studenti do 26 let a cestující od 65 let je nově poskytována sleva 50% z plnocenného jízdného. Podmínky prokazování nároku na slevu zůstávají beze změny. V PID nadále zůstává zachována bezplatná přeprava pro cestující od 70 let.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P v PID nově platí jízdné 25% z plnocenného jízdného vyjma území Prahy, kde zůstává zachována bezplatná přeprava

Pro území Prahy se ceny, podmínky pro slevy a podmínky pro bezplatné přepravy nemění.