Líbeznice, Bořanovice a Praha-Březiněves; změna obslužnosti

Výluka - logo
1. etapa od 1. do 4.8.
2. etapa od 5. do odvolání

Z důvodu uzavírky silnice II/243 v obci Líbeznice bude upravena obslužnost linek v úseku Líbeznice – Praha, Na Boleslavce následovně:

V 1. etapě pojede linka 369 odklonem mimo obce Líbeznice a Bořanovice a v Praze mimo zastávky „Na Fabiánce“, „Březiněves“, „Na Boleslavce“. Linka 368 pojede odklonem mimo zastávku „Líbeznice, II“

V 2. etapě pojede linka 369 odklonem mimo zastávku „Líbeznice,I“, obec Bořanovice a v Praze mimo zastávky „Na Fabiánce“, „Březiněves“, „Na Boleslavce“

V obou etapách budou všechny spoje linky 368 vedeny do/z Prahy.